Новини
Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
26.09.2017

На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Угърчин, се приемат предложения и становища относно така изготвения  проект на Наредба  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Угърчин.

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Угърчин

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Угърчин с нанесени, предлаганите изменения и допълнения

На основание чл. 26, ал. 4 от  Закона за нормативните актове, срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни от датата на публикуването му на интернет страницата  на Община Угърчин.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани в деловодството на Община Угърчин в писмен вид.

 

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg