Новини
Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
14.08.2017

Със заповед № ОХ-731/31.07.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 50 вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица рзавършили граждански средни или висши училища , в  Националната гвардейска част – военно формирование 54800- гр.София.. Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, неосъждани, да не са по-възрастни от 28 години към датата на сключването на договора , лица отговарящи на чл. 141 ,ал.6 от ЗОВСРБ- не по възрастни от 41години., да не са освобождавани от военна служба за наложено дисциплинарно наказание ”уволнение”. Кандидатите за длъжност „Гвардеец” е необходимо да отговарят и на следните допълнителни изисквания: ръст 175-185см; БМИ от 20-30%; да нямат белези и татуировки по видимите части на тялото.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 13.09.2017 г.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпит по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и събеседване за времето от 10.10.2017 г. до 12.10.2017 г.. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбраната и на Централно военно окръжие

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg