Новини
Обявление по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА
04.07.2017
На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтерисовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Угърчин, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на  Община Угърчин
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg