Новини
Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
26.06.2017
На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтерисовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Угърчин, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища в Община Угърчин
      Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани в деловодството на Община Угърчин в писмен вид.

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища в Община Угърчин

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба управление на общинските пътища в Община Угърчин с нанесени изменения и допълнения.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg