Новини
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Угърчин за 2016 г.
12.06.2017

На основание чл. 140 ал.1 и ал.4  от Закона за публичните финанси, чл. 44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Угърчин на 20.06.2017 г. /вторник/  от 11,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Угърчин, ще бъде проведено публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2016 година.

Водени от убеждението, че както разработването и приемането, така и отчитането на общинския бюджет трябва да бъдат с активното участие на цялата ни общественост, Ви очакваме и се надяваме на дискусия.


Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета може да подавате  до 17,00 часа на 19 юни 2017 година в Информационен център на Община Угърчин  или на електронен адрес:obshtina@ugarchin.com


Покана за публичното обсъждане

Доклад за изпълнението на бюджета

Приложение от №1 до №12 -Отчет на приходите и разходите по бюджета

Приложение №13 - Отчет на капиталовите разходи

Приложение № 14 - О Т Ч Е Т за извършените разходи по проекти финансирани с ЕС по бюджета на Община Угърчин за 2016 година

Одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Угърчин за 2016 г.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg