Новини
Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
31.05.2017

  О Б Я В А

Със заповед № ОХ-360/12.04.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България сa обявени     2 / две / вакантни длъжности  за офицери  от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища по специалност от професионално направление ,,Медицина’’, които са изпълнявали военна служба.

Във  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни,   неосъждани, да не са освобождавани от военна служба , поради наложено дисциплинарно наказание, срещу тях да няма образувано наказателно производство.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс от 24.07.2017 до 28.07.2017г.  в гр. Варна

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч – 07.07.2017г.

 Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от: ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31, тел.068/ 603 973 ; 0885 408 765; 0886 558 614 , на интернет страниците на Министерството на отбраната и на Централно военно окръжие

     О Б Я В А
           ЗА КУРС ПО НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА
                       НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ        
      Съгласно Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България, чл.59 българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка, могат да преминат курс, организиран от Министерството на отбраната.       Курсът ще се проведе от 20.11.2017г. до 15.12.2017 г. във военно формирование 22160-Плевен.
    За времето на обучение се осигурява настаняване, изхранване, униформа, безплатно медицинско обслужване, застраховка .
    Успешно завършилите курса по начална военна подготовка полагат военна клетва, присвоява им се военно звание при условия и по ред , определени с ПЗРВСРБ и се водят на военен отчет.
    Заявление за кандидатстване с придружаващи документи се подава във   Военно окръжие II степен  -Ловеч до 27.10.2017 г. гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерство  на отбраната и на Централно военно окръжие
 
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg