Възлагане на дейности в горски територии
Утвърден годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд през 2016г.
23.12.2015
Утвърден годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд през 2016г.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg