Добре дошли

Военно окръжие II степен-Ловеч
05.02.2018
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН О Б Я В А Със заповед № ОХ-55/18.01.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени...

Обявление
09.01.2018
О Б Я В Л Е Н И Е Община Угърчин обявява за публично обсъждане проекта на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през...

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
09.01.2018
На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност...

ОБЯВА
05.01.2018
П О К А Н А за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН ЗА 2018 г. Кметът на Община Угърчин отправя покана...

Съобщение
18.10.2017
Заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Ловеч за разпределение на масивите за...

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжност: Главен експерт "Общинска собственост"
02.10.2017
На основание Заповед № 1036/02.10.2017 год. на кмета на Община Угърчин и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 4...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg